Welkom op de website van Muziekuitgeverij Tall & Small.


Muziekuitgeverij Tall & Small is een kleine uitgeverij van methodeboeken voor blokfluit.
Uniek in ons concept is de combinatie van een speelboek (met CD), een werboek met leuke en leerzame opdrachten en ondersteuning op deze website.

ACTUELE MEDEDELINGEN

GOED NIEUWS:


De werkboeken bij de 4 delen van IK EN MIJN BLOKFLUIT staan op veler verzoek weer online.
KLIK HIER om direct naar de downloadpagina te gaan.

AF EN TOE GESLOTEN:

De uitgeverij is een onderdeel van onze activiteiten. Soms zit het één het ander in de weg en zien we ons genoodzaakt om korte tijd te sluiten. Mocht dit zich voordoen dan wordt dat op deze plaats ruimschoots van tevoren kenbaar gemaakt zodat u daar rekening mee kunt houden.

VAKANTIE: Wij zijn wegens vakantie gesloten van 27-juni t/m 27 juli.

PRIJSWIJZIGING per 1 januari 2018:

Wij hebben de prijzen van onze boeken vele jaren hetzelfde kunnen houden. Per 1 januari a.s. ontkomen ook wij niet aan een prijswijziging. De prijzen worden:

IK EN MIJN BLOKFLUIT €19,00 (elk deel dezelfde prijs)
MIJN ALTBLOKFLUIT € 19,50 (elk deel dezelfde prijs)
SINTERKLAAS & KERSTLIEDJES €18,00.

De bijdrage in de verzendkosten gaat van maximaal €2,00 naar maximaal €2,90.
Het bedrag waarboven geen bijdrage in de verzendkosten hoeft te worden betaald wordt verlaagd naar €20,00.

OPLOSSINGEN?

Komt u voor oplossingen en/of ondersteuning bij het lesmateriaal, klik dan op BOEKEN en daarna op de titel en het deel waarbij u hulp wilt.

PRIVACY

Informatie betreffend de privacywet. Wat doen wij met uw gegevens? Alleen naam, adres, postcode en woonplaats worden opgeslagen in een niet aan de website gekoppelde database. Uw gegevens dienen uitsluitend ter facturering en boekhouding en worden geen enkele wijze worden verstrekt aan andere partijen.